Aandacht voor je btw-schuld

Men kent het wel: bij het opstellen van de jaarrekening en de controle van de btw blijkt dat er te weinig btw is afgedragen over het afgelopen boekjaar. Wat nu?

Oorzaak?

Dat er te weinig btw is afgedragen, is vaak het gevolg van een onjuiste verwerking van de privécorrectie in de laatste btw-aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het privégebruik van de auto, de herrekening in verband met belast dan wel vrijgesteld gebruik van bedrijfsmiddelen, personeelsvoorzieningen, etc. Maar ook een creditnota van een leverancier kan tussen wal en schip geraakt zijn.

Die btw wordt dan door je boekhouder alsnog als schuld op de balans opgenomen. Veel ondernemers ‘vergeten’ echter nog wel eens die btw vervolgens aan te geven én af te dragen door middel van een suppletieaangifte.

Let op! De Belastingdienst heeft aangegeven dit jaar in het kader van een landelijk project extra te controleren op deze btw-schulden in de jaarrekening. Als de Belastingdienst constateert dat btw ten onrechte niet is afgedragen, wordt dit aangemerkt als een vergrijp en volgt er een naheffingsaanslag met een boete, die zelfs tot maximaal 100% van het af te dragen btw-bedrag kan oplopen.

Het verweer dat de Belastingdienst de btw-schuld toch eenvoudig in de jaarrekening of winstaangifte van jouw onderneming had kunnen zien, doet daar niet aan af. Je bent namelijk zelf verplicht om ‘eigener beweging’ onjuistheden direct te corrigeren. De opgenomen balansschuld getuigt dat je op de hoogte was van die onjuistheid. In het verleden hebben de rechters dit herhaaldelijk bevestigd.

Goed nieuws. De Belastingdienst heeft nu aangekondigd dat op naheffingsaanslagen die in het kader van dit project ‘Inning belastingschulden omzetbelasting’ worden opgelegd, de boete wordt gemaximeerd tot ‘slechts’ 5% van het te betalen btw-bedrag. Deze toezegging geldt enkel voor alle btw-(balans)schulden tot en met 2012.