Registratie van akten bij de fiscus

Verplichte registratie. Vanaf 1 januari 2013 kun je bij de Belastingdienst alleen nog maar akten laten registreren die op grond van de wet verplicht geregistreerd moeten worden.

Registratie is verplicht bij de volgende akten:

  • akten waarbij je een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan.
  • akten waarbij je een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille of op de opbrengsten daarvan.
  • akten waarbij je een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht, zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan.
  • akten voor een stille cessie van vorderingen.
  • akten waarbij je aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap.
  • voorovereenkomsten of intentieverklaringen.

 Let op. Je kunt de akten alleen laten registreren op het moment dat de hierboven beschreven situaties nog niet hebben plaatsgevonden.

Hoe gaat dat in zijn werk? Als je een akte wilt laten registreren, kun je deze per post versturen naar een van de belastingkantoren die akten registreren. Je kunt de akte daar uiteraard ook persoonlijk afgeven. Sinds 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst alleen nog akten waarvoor registratie bij wet verplicht is, zoals een voorovereenkomst of intentieverklaring tot oprichting van een BV.