Bedrijfspand dat je verhuurt belastingvrij overhevelen naar je eigen BV

TBS-winstvrijstelling
De huurinkomsten en de waardestijging van je TBS-pand worden bij je inkomstenbelasting belast. Per 2010 is de TBS-winstvrijstelling ingevoerd. Het maximale inkomstenbelastingtarief voor je TBS-inkomsten is gedaald van maximaal 52% naar ongeveer 46%.

Vraag advies
Vraag je adviseur wat voor jouw situatie gunstig is: het in eigendom hebben van een bedrijfspand door je BV of priv? als DGA. Overdracht van het bedrijfspand naar je eigen BV kan overigens gunstig zijn voor bedrijfsopvolging. Zo zijn er opties om het pand zonder de 6% overdrachtsbelasting aan een fopvolger van het bedrijf binnen de familie over te dragen.

Voorwaarden en deadline
Voorwaarde voor de belastingvrije overheveling is wel dat je minstens 90% aandeelhouder bent in de BV waarin het bedrijfspand zit, en dit nog 3 jaar blijft. De overheveling van het pand mag (behoudens voor ? 2.500,-) niet ?? contant?; wel tegen aandelen of (bij 100% aandeelhouder) agio. Daarnaast geldt de overheveling enkel voor 2010.