De felbegeerde ondernemersstatus

De rechter
De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) heeft bijna 30 jaar geleden (op 21 april 1982) de belangrijkste factoren opgesomd die een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een onderneming. Deze factoren gelden nog steeds:

• de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;

• de hoogte van de opbrengsten;

• de winstverwachting;

• het (ondernemers)risico dat wordt gelopen;

• de tijd die aan de werkzaamheden wordt besteed;

• de bekendheid die wordt gegeven aan het feit dat de werkzaamheden worden verricht, oftewel: het doen van reclame-uitingen;

• het aantal opdrachtgevers;

• hoe er in het algemeen spraakgebruik over gesproken wordt;

• de omvang van de investeringen;

• het debiteurenrisico dat gelopen wordt.

Alle factoren? U hoeft niet aan álle genoemde criteria te voldoen om ondernemer te zijn.

Vrachtwagenchauffeur
Zo kon volgens het Gerechtshof in Amsterdam (20 oktober 1989) een vrachtwagenchauffeur als ondernemer worden aangemerkt terwijl hij toch maar één opdrachtgever had. De rechters hechtten in dit geval veel belang aan de forse investering (aanschaf vrachtwagen) en aan het debiteurenrisico dat de chauffeur liep. Ook de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden speelden een belangrijke rol.

Tandarts
Een tandarts daarentegen die met een collega tandarts een overeenkomst sloot waarin werd afgesproken dat hij drie of vier dagen per week in zijn praktijk werkzaamheden zou verrichten, is volgens het Gerechtshof Leeuwarden (10 april 2009) geen ondernemer omdat hij onvoldoende zelfstandig is ten opzichte van zijn collega. Lees verder op ondernemingsdatabank.indicator.nl