Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket

Het algemene btw-tarief gaat definitief per 1 oktober van 19% naar 21%. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Daarnaast blijft onder meer de overdrachtsbelasting op 2%.

Fiscaal crisispakket
De Eerste Kamer heeft in meerderheid zijn akkoord gegeven aan de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013. Daarmee is het grootste deel van de fiscale maatrgelen geregeld.

Maatregelen
Dat betekent onder meer dat de overdrachtsbelasting structureel op 2% blijft, het algemene btw-tarief per 1 oktober verhoogd wordt van 19 naar 21% en de btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6%.

Verder is in het fiscale crisispakket onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging van de accijnzen voor alcohol en tabak.

De rest van de fiscale maatregelen wordt geregeld in separate wetsvoorstellen. Zo wordt het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer uitgewerkt in het Belastingplan 2013, net als de maatregelen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en een verhuurdersheffing.

Besteding opbrengst
Van de budgettaire opbrengst van ruim € 4 miljard wordt komend jaar € 1,5 miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de totale opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting.

Bron: De Zaak

Tags: Crisispakket, BTW, Eerste Kamer, Akkoord, Begrotingsakkoord, OAMKB