Hoogste btw-tarief op 1 oktober naar 21%

Het hoogste btw-tarief gaat waarschijnlijk per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%, het lagere btw-tarief blijft vooralsnog op 6%. Maar er verandert nog meer op het gebied van de omzetbelasting.

Overzicht btw-maatregelen

- Het hoogste btw-tarief stijgt van 19% naar 21%;
- Podiumkunsten komen weer onder het lage btw-tarief (per 1 juli 2012 of 1 januari 2013);
- Onderzocht wordt of zonnepanelen onder het lage btw-tarief kunnen gaan vallen.

Dit valt te lezen in het onlangs verschenen Concept-stabiliteitsprogramma*, waarin de maatregelen zijn opgenomen die de begroting van Nederland weer op orde moeten krijgen.

Hogere btw, lagere inkomstenbelasting
De btw-verhoging moet zorgen voor extra belastinginkomsten van € 4 miljard in 2013. Daarbij wordt aangetekend dat vanaf dat jaar de hogere btw 'in toenemende mate' gecompenseerd zal worden door een lagere inkomstenbelasting, vooral voor werkenden met een lager inkomen. Dat zou op middellange termijn weer de arbeidsmarkt beter moeten laten functioneren.

In hoeverre de inkomstenbelasting wordt verlaagd, wordt echter niet aangegeven. Wel wordt verwezen naar de in februari dit jaar ingestelde Commissie Van Dijkhuizen. Die onderzoekt onder meer 'een wezenlijke verlaging van de inkomstenbelastingtarieven' en 'een verschuiving van loon/inkomstenbelasting naar de indirecte belastingen'.

Overgangsregeling?
Accountants- en adviesbedrijf PWC verwacht dat er een overgangsregeling komt omdat bedrijven zich op de wijziging moeten voorbereiden. Niet alleen veranderen de prijzen, maar de hogere btw bezorgt ook bedrijven die de btw niet volledig kunnen aftrekken ook hogere kosten. Verder moeten de nieuwe tarieven worden verwerkt in de boekhoudsystemen.

Bron de Zaak