Is het wenselijk dat de accountant controleert en samenstelt?

"De Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid bieden onder voorwaarden deze mogelijkheid en spreken hierover in diverse benamingen: het traject van saldibalans naar jaarrekening, administratieve dienstverlening en het opstellen van een jaarrekening. Dit kan leiden tot begripsverwarring, aangezien de werkzaamheden in het traject naar de jaarrekening grotendeels gelijk zullen zijn, vergelijkbaar met die bij samenstellen."

Lees verder op 
accountant.nl