Investeringen voor 50% afschrijven

Oranjeakkoord. De media staan er bol van: het kabinet moet (wederom) bezuinigen. Voor 2014 moet er een bezuinigingspakket worden samengesteld waarmee € 4,3 miljard wordt bespaard. Inmiddels heeft de ministerraad onder andere overeenstemming bereikt over:

  • het bevriezen van belastingschijven en heffingskortingen;
  • de werkgeversheffing (16%) op hoge inkomens geldt ook in 2014.

 

Versneld afschrijven. Gelukkig is er ook goed nieuws. Om een eenmalige impuls te geven aan bedrijfsinvesteringen wil het kabinet het mogelijk maken om investeringen door bedrijven in 2013 direct voor 50% te laten afschrijven. Normaal gesproken, kan jaarlijks maximaal 20% worden afgeschreven. Het doel is bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven. Let op. Deze maatregelen zijn nog niet definitief doorgevoerd.