Met een fiscale bonus de BV in!

Vrije beroepsbeoefenaren beleven meestal aan de omzetting van hun praktijk naar een BV weinig fiscale lol, omdat persoonlijke goodwill niet in aanmerking mag worden genomen. Toch kan de schade mogelijk nog meevallen.
 
Naar de BV met goodwill?

In het verleden werd door vrije beroepsbeoefenaren fiscaal voordeel behaald door bij de omzetting van hun praktijk naar een BV forse bedragen aan goodwill te berekenen.

Persoonlijke goodwill. Tegenwoordig is dat een stuk lastiger doordat de fiscus voor twee ankers kan gaan liggen. Enerzijds met de stelling dat de gepresenteerde goodwill voornamelijk persoonlijke goodwill is. Anderzijds door te stellen dat in de BV na de overdracht van de praktijk geen winst achterblijft, omdat de BV een zakelijk directeurssalaris zal moeten uitbetalen (het ‘afroomargument’). Ook een derde is dan namelijk niet bereid tot hoge goodwillbetalingen.

Zakelijke goodwill? Zakelijke goodwill is slechts aanwezig voor zover deze kan worden gebaseerd op de waarde van de kantoororganisatie, de klantenkring en de latent aanwezige externe goodwill. Meestal gaat het dan niet om hoge bedragen.

Goodwill uitruilen tegen lijfrente. Het in aanmerking nemen van zakelijke goodwill is fiscaal voordelig indien deze kan worden weggezet in een stakingslijfrente. Daarmee wordt actuele belastingheffing in privé verschoven naar de toekomst en krijgt de BV afschrijvingspotentieel zodat minder vennootschapsbelasting is verschuldigd. Dat levert dus direct een liquiditeitsvoordeel op. Bij een lage zakelijke goodwill is het effect van de stakingslijfrente bij gebrek aan voldoende stakingswinst beperkt.

Lees verder op ondernemingsdatabank.indicator.nl