Ook MKB-winstvrijstelling zonder onderneming

De Hoge Raad had beslist dat de MKB-winstvrijstelling ter grootte van 12% van de winst, ook van toepassing is op je stakingswinst bij inbreng van je inkomstenbelastingonderneming in een BV. Weet dat per 1 januari 2013 de MKB-winstvrijstelling zelfs 14% is geworden! Een ondernemer-firmant had in 2007 besloten om zijn onderneming naar een BV om te zetten vanaf het begin van dat jaar. De fiscus weigerde hem toen de aftrekpost van de MKB-winstvrijstelling.

MKB-winstvrijstelling

Extra belastingaftrek. Voor ondernemers-natuurlijke personen (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap, enz.) bestaat sinds 1 januari 2007 een specifieke vrijstelling van de winst: de MKB-winstvrijstelling.

Deze MKB-winstvrijstelling is een bedrag dat in mindering komt op het gezamenlijke bedrag van de winst uit een of meer ondernemingen, nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek (waarvan onder meer de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk deel uitmaken).

12% van de winst. De omvang van de MKB-winstvrijstelling is sinds 1 januari 2010 12% van de winst. Per 1 januari 2013 is deze MKB-winstvrijstelling zelfs 14% geworden. Het lijkt een logische voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling dat er in het jaar waarin de vrijstelling wordt geclaimd, een onderneming is waaruit winst wordt genoten. Logisch?