Sociale innovatie moet hoog op het lijstje van MKB-onderneming komen te staan

Kennisoverdracht binnnen bedrijven is een belangrijke voorspeller van succes van ondernemingen. Verschillende onderzoeken tonen het belang aan van systemen en relaties waarin kennis goed en efficient gedeeld wordt. Scholing en flexibilitiet zijn twee punten die meer aandacht verdienen op dit gebied, zo blijkt uit het rapport.

Opvallend is ook dat brancheverenigingen en vakbonden weining doen met sociale innovatie. Het EIM heeft eerder juist aangegeven dat sociale innovatie bijdraagt aan technologische ontwikkelingen en daarmee ook ontwikkelingen van de sector als geheel.

Het onderzoek beveelt vijf thema's aan die waar ondernemingen zich op moeten richten om sociale innovatie tot een succes te maken: arbeidsverhoudingen, flexibel organiseren, gezondheidsmanagement, employability en resultaatgericht belonen.