Toename gebruik Borgstellingsregeling MKB

In het derde kwartaal 2010 (juli t/m september) hebben ruim duizend mkb-bedrijven voor in totaal 200 miljoen euro aan borgstelling gekregen van het ministerie van EL&I. Het gaat hier dan om de zogenoemde Borgstellingsregeling Midden- en KleinBedrijf (BMKB).

Niet alleen de BMKB, maar ook de overige financieringsinstrumenten van EL&I laten een toenemend gebruik zien. Zo geldt voor de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) dat in het derde kwartaal aan meer dan twintig bedrijven voor 160 miljoen euro aan borgstelling is uitgegeven.

Uitbreiding Ondernemerskredietdesk
Om het stijgend aantal vragen van ondernemers te kunnen verwerken, trekt minister Verhagen dit jaar voor één keer 90.000 euro extra uit voor de Ondernemerskredietdesk. De Ondernemerskredietdesk beantwoordt vragen van ondernemers en helpt bij kredietaanvragen.

Kredietregelingen
De twee belangrijkste kredietregelingen van EL&I zijn de BMKB en de GO. Sinds 2008 staat de overheid voor ca. 1,7 mld euro borg via de BMKB-regeling, waarmee bijna achtduizend bedrijven zijn geholpen.

De BMKB is bestemd voor mkb-bedrijven tot 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro. De GO-regeling richt zich op grote en middelgrote bedrijven en is in 2009 van start gegaan.

Inmiddels heeft de overheid voor ruim 600 miljoen euro aan garanties verleend aan 137 bedrijven. Vanwege de toenemende vraag naar GO is het budget voor 2011 naar voren gehaald.
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl